ΕΙΣΟΔΟΣ
Σύρατε την μπάρα για να ενεργοποιήσετε την φόρμα. Για βοήθεια πατήστε εδώ.
Γενικό Επιτελείο Στρατού Έρευνα Πληροφορικής
Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κατά την Ελληνική μυθολογία ο Δευκαλίων ήταν ο σύζυγος της Πύρρας, κόρης του Επιμηθέα και της Πανδώρας. Ήταν οι μόνοι άνθρωποι που επέζησαν από τον Κατακλυσμό. Ο Κατακλυσμός του Δευκαλίωνα είναι η αρχαία Ελληνική εκδοχή του κατακλυσμού που αναφέρεται σε παραδόσεις πολλών αρχαίων πολιτισμών. Την εποχή που στη Θεσσαλία βασίλευε ο Δευκαλίωνας, ο Δίας αποφάσισε να καταστρέψει όλο το γένος των ανθρώπων που ήταν διεφθαρμένoι. Ο Δευκαλίωνας λοιπόν πληροφορήθηκε από τον πατέρα του, Προμηθέα, για την επερχόμενη καταστροφή, κατασκεύασε ένα πλοίο, συγκέντρωσε τα απαραίτητα εφόδια για την επιβίωση τους και επιβιβάστηκε στο πλοιάριο μαζί με την γυναίκα του. Όταν οι βροχές που έστειλε ο Δίας σταμάτησαν, το πλοίο του προσάραξε πάνω στην κορφή του Παρνασσού και ο Δευκαλίων και η Πύρρα κατέβηκαν στην ξηρά και έκαναν θυσία στον Φύξιο Δία. Προκειμένου να αναγεννηθεί το ανθρώπινο γένος, άρχισαν να πετάνε πέτρες πίσω από την πλάτη τους: οι πέτρες που πετούσε ο Δευκαλίωνας μεταμορφώνονταν σε άνδρες και αυτές που πετούσε η Πύρρα μεταμορφώνονταν σε γυναίκες. Από την πρώτη πέτρα που πέταξε ο Δευκαλίωνας προήλθε ο Έλληνας, γενάρχης των Ελλήνων. Οι άνθρωποι που δημιουργήθηκαν από τις πέτρες ονομάστηκαν λαός, δηλαδή οι άνθρωποι που γεννήθηκαν από τις πέτρες (αρχαία ελληνικά: λας = πέτρα).
...καὶ Διὸς εἰπόντος ὑπὲρ κεφαλῆς ἔβαλλεν αἴρων λίθους, καὶ οὓς μὲν ἔβαλε Δευκαλίων, ἄνδρες ἐγένοντο, οὓς δὲ Πύρρα, γυναῖκες. ὅθεν καὶ λαοὶ μεταφορικῶς ὠνομάσθησαν ἀπὸ τοῦ λᾶας ὁ λίθος. ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού θέλοντας να δημιουργήσει έναν παραλληλισμό, απέδωσε στο Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών την ονομασία Δευκαλίων έχοντας την βεβαιότητα ότι η χρήση του συστήματος αυτού δύναται να περιορίσει σημαντικά την έκταση και τις αρνητικές συνέπειες ενός φαινομένου φυσικής καταστροφής. Μέσω του συστήματος Δευκαλίων επιτυγχάνεται η έγκαιρη οργάνωση και προετοιμασία, η ορθή αρχική συγκρότηση και η αποτελεσματική διεξαγωγή μιας επιχείρησης με κύριο βάρος στο μέγιστο δυνατό συντονισμό των δυνάμεων και των μέσων που συμμετέχουν σε μία επιχείρηση αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών.

Σύστημα Δευκαλίων

Το σύστημα Δευκαλίων που αναπτύσσεται με ευθύνη του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που αφορά στην διαχείριση Τμημάτων και Μέσων του Στρατού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών.

Επιχειρησιακή Εκμετάλλευση

Η επιχειρησιακή εκμετάλλευση του συστήματος Δευκαλίων, έχει ξεκινήσει από τη 16 Ιουν 2010 στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, καθώς και στα Κέντρα Επιχειρήσεων των Σχηματισμών.

Σύρατε την μπάρα από τα αριστερά προς τα δεξιά μέχρι να φτάσει στο τέλος και αφήστε την. Μόλις γίνει η επιβεβαίωση, θα ενεργοποιηθεί το κουμπί "ΕΙΣΟΔΟΣ".
Ξεκλείδωμα φόρμας
Τρέχουσα έκδοση: v1.5.0
Ημερομηνία ενεργοποίησης: 31/3/2017
Περιγραφή: Ολοκλήρωση υποδομής νοσοκομείων και ΕΚΑΒ, προσθήκη αριθμού κλινών, διαχείριση χρηστών, Redesign όλης της εφαρμογής.